top of page

ממונה בטיחות מבית פרואקטיב

חברת ProActive עוסקת במתן פתרונות ניהול בעולמות הבטיחות והאיכות במקום העבודה. מטרתנו היא יישום פעולות בטיחות אפקטיביות במטרה למנוע תאונות עבודה, פגיעות ומחלות מקצוע.

אנו מעניקים שרותי יועץ בטיחות, שרותי ממונה בטיחות, שרותי ייעוץ וניהול בטיחות כולל לארגונים גדולים, דרך מוסדות, מפעלים, רשויות ועד חברות קטנות המעוניינות ביעוץ או הדרכה חד פעמית.

שרותינו כוללים: הדרכות בטיחות, סקרי סיכונים, שרותי ממונה בטיחות, יעוץ בטיחות, תכנון בטיחות במבנים, בטיחות אש, ניהול בטיחות כולל, ניהול איכות ועוד.

לפרטים השאירו מספר טלפון

תודה...נחזור אליך בהקדם

יועץ בטיחות ממונה בטיחות הדרכת בטיחות

ניהול איכות

בחינה ושיפור תהליכים

מבדקים פנימיים,

בקרה ומדידה

כתיבה והטמעת נהלים

הדרכות בטיחות

הסמכות בטיחות בגובה

הדרכה לעובדים חדשים

מודעות ובטיחות למנהלים

סקר סיכונים

זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים

תקני בטיחות ואיכות

הטמעת תקני איכות ובטיחות וליווי לקראת הסמכה

 תכנון ורישוי

תכנון בטיחות

 מערכי אש וחרום למבנים 

שרותי בטיחות מקצועיים ניהול, הדרכה, פיקוח ובקרה

רישוי עסקים

אישור כיבוי אש

תיקי שטח, אישור יועץ בטיחות

 תכנית לניהול בטיחות 

הכנה, עדכון, הטמעה ובקרה

נגישות

ייעוץ בטיחות בפרויקטים

תכנון בטיחות מבנים  ואישורי כיבוי  אש 

ממונה בטיחות בעבודה

שרותי ממונה בטיחות בעבודה מבית פרואקטיב

?יזם? מנהל פרויקט? מפקח

חברות יזמות, ניהול פרויקטים, חברות פיקוח ...יש לכם אחריות גם על נושאי בטיחות.  כנסו למידע נוסף על חשיבות ביצוע  "פיקוח על" בנושאי הבטיחות 

ניהול הבטיחות במיקור חוץ

ניהול כלל היבטי הבטיחות אצלך בארגון 

ממונה בטיחות בעבודה

מתן שרותי ממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996

 

מינוי ממונה הבטיחות בעל אישור כשירות בתוקף עם הידע והניסיון המקצועי המתאים.

במסגרת שרות זה יבצע ממונה הבטיחות את המטלות הנדרשות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), כגון:

  • יעוץ ללקוח בנושא דרישות חוק ותקנות בטיחות בעבודה

  • סיוע בהכנת תוכנית בטיחות שנתית

  • ביצוע סיורי בטיחות, סיורי מפגעים ותהליכי ניהול סיכונים

  • הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים

  • קיום בדיקה ותהליכי הפקת לקחים מאירועי בטיחות ותאונות

  • כתיבת נהלים והוראות בטיחות

  • קיום מערך בטיחות בארגון - ועדת בטיחות, נאמני בטיחות וכד'

  • הטמעת שגרות בטיחות במקום העבודה (בדיקות תקופתיות, בדיקות סביבתיות, הדרכות תקופתיות, בקרות, תרגולים, פיקוח לקבלני חוץ וכד')

  • תכנון, ליווי ופיקוח בטיחותי בעבודות ופרויקטים

  • קשר עם גופים ורשויות (פיקוח על העבודה, רשות הכיבוי, משרדי ממשלה וכד').

ייעוץ בטיחות, בקרה ופיקוח

שרותי ייעוץ בטיחות, פיקוח בטיחותי ובקרה, הניתנים על ידי יועץ בטיחות מבית פרואקטיב, במהלך פרויקט חד פעמי או במהלך התנהלות שגרתית בארגון מסייעים במניעת תאונות ומחלות מקצוע ע"י בחינת מערך ניהול הבטיחות, זיהוי פערים קיימים וצפויים, ניהול סיכוני הבטיחות, הגדרת אמצעי בקרה נדרשים ועוד. 

תהליכי בקרה ופיקוח בארגון/פרויקט/אתר העבודה מהווים חלק מהותי וחשוב בתכנית ניהול הבטיחות של הארגון. תהליכי בקרה ופיקוח צריכים להיות חלק משגרת הבטיחות הנהוגות במקום העבודה.

מזמין העבודה, חברה יזמית, לקוח, חבר הנהלה, מבקר פנים או דירקטוריון, חברה לניהול פרויקטים וחברות פיקוח, קבלן המבצע את העבודה או קבלן המפעיל קבלני משנה, לכולם אחריות מסוימת לרמת הבטיחות באתר העבודה ועל כולם חלה אחריות לוודא סביבת עבודה בטוחה.

חברת פרואקטיב מציעה שרותי פיקוח ובקרה על ידי יועץ בטיחות מבית פרואקטיב מרמת הארגון, באמצעות סקירה ובקרה של מערך ניהול הבטיחות  ועד פיקוח בשטח אתר העבודה על יישום דרישות הבטיחות בסביבות עבודה מגוונות.

bottom of page