TSM  -תוכנית  לניהול בטיחות כולל 

 

חברת פרואקטיב מציעה ללקוחותיה שרות ניהול בטיחות כולל במטרה לאפשר לארגון לנהל באופן שיטתי ומובנה את כלל פעילויות  ע"י הבטיחות בארגון ע"י גורמי ניהול בטיחות מקצועיים ומוסמכים

 

התוכנית תסייע לארגון לשמור על סביבת עבודה בטוחה, למנוע תאונות ופגיעות עובדים, לעמוד בדרישות החוק והתקנות, לעבוד בהתאם לסטנדרטים ודרישות לקוחות, לשפר את רמת מודעות העובדים לבטיחות, לייצר תרבות ארגונית מקדמת בטיחות וכו

שרות זה מבוסס על תקן ניהול מערכות בטיחות בארגונים, ת"י 18001 ומבטיח עמידה בדרישות התקן, בסטנדרט ניהול בטיחות גבוה ואפשרות להסמכה פורמאלית לעמידה בתקן

את התוכנית מלווים יועצי בטיחות אשר הקימו וניהלו מערכות בטיחות בארגונים גדולים של מאות ואלפי עובדים

 

שלבים בתוכנית

הגדרת מדיניות החברה לנושאי הבטיחות

הגדרות מטרות, יעדים ומדדים

בניית מערך בטיחות- מבנה ארגוני, ועדות בטיחות והגדרת בעלי תפקידים

יישום תהליך זיהוי, הערכה ובקרת גורמי סיכון בארגון

הכנת תוכנית הדרכה, תקשורת ומסירת מידע

הכנת תוכנית סיורים, בקרות ומבדקים פנימיים

כתיבת נהלים, הנחיות והוראות עבודה לתהליכים

ניהול מערך בירור, דוחות למידה והפקת לקחים מאירועים

ביצוע מבדק אכיפה לעמידת החברה בדרישות חוקים, תקנות ותקני בטיחות

ניהול רשומות ותיעוד

בניית מערך הערכות ותגובה לשעת חירום

הכנת דוחות דיווח תקופתיים  להנהלה

 

צור קשר לפגישת יעוץ ראשונית והצגת מרכיבי  התכנית

 

שרותינו ניתנים בפריסה ארצית ולאורך כל שעות היממה

ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות
ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, הדרכות