top of page
פיקוח בטיחותי ובקרה

 

למה זה חשוב?

פיקוח בטיחותי ובקרה במהלך פרויקט חד פעמי או במהלך התנהלות שגרתית בארגון מסייע במניעת תאונות ומחלות מקצוע ע"י בחינת מערך ניהול הבטיחות, זיהוי פערים קיימים וצפויים, ניהול סיכוני הבטיחות, הגדרת אמצעי בקרה נדרשים וכו'. 

תהליכי בקרה ופיקוח בארגון/פרויקט/אתר העבודה מהווים חלק מהותי וחשוב בתכנית ניהול הבטיחות של הארגון. תהליכי בקרה ופיקוח צריכים להיות חלק משגרת הבטיחות הנהוגות במקום העבודה.

 

למי זה חשוב?

מזמין העבודה, חברה יזמית, לקוח, חבר הנהלה, מבקר פנים או דירקטוריון, חברה לניהול פרויקטים וחברות פיקוח, קבלן המבצע את העבודה או קבלן המפעיל קבלני משנה, לכולם אחריות מסוימת לרמת הבטיחות באתר העבודה ועל כולם חלה אחריות לוודא סביבת עבודה בטוחה.

 

מה אנחנו מציעים?

חברת פרואקטיב מציע שרותי פיקוח ובקרה מרמת הארגון, באמצעות סקירה ובקרה של מערך ניהול הבטיחות בארגון ועד פיקוח בשטח אתר העבודה על יישום דרישות הבטיחות בסביבות עבודה מגוונות .

אנו מספקים סקירה ובקרה של מערכת ניהול הבטיחות בארגון, "פיקוח על" ופיקוח ישיר בפרויקטים, בנייה ושיפוצים, תשתיות וחפירות, עבודות בגובה, תעשייה, תשתיות גז טבעי ועוד.

בנוסף לשירותי פיקוח, אנו מציעים וממליצים על שרות בקרה מלא באתר/פרויקט, הכולל: ביצוע סקרי סיכונים לפעילות, ביצוע הדרכות נדרשות, הגדרת אמצעי בקרה, פיקוח ודיווח.

 

בעזרת הניסיון, הידע והמומחיות של  ממונה הבטיחות ואנשי המקצוע שלנו נעניק לך את השקט והידיעה כי ניהול הבטיחות בארגון/ אתר/פרויקט מבוצע על הצד הטוב ביותר.

 

 

 

 

bottom of page