top of page

הדרכות עבודה בגובה

כשאתם שולחים את העובדים שלכם לביצוע משימות בגובה, די ברור מדוע חשוב לכם לצייד אותם בקסדה, בנעליים גבוהות ובכל אמצעי הבטיחות הדרושים להם לביצוע עבודתם בבטחה. די ברור גם מדוע חשוב לכם שכל הנושא של הקמת מנופים ובניית פיגומים, יתבצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים שיבטיחו את בטיחות המבנים. יחד עם זאת, מעבר לעזרי הבטיחות ההכרחיים ומעבר להבטחת בטיחות המתקנים, ישנו מרכיב חשוב נוסף שיכריע את רמת הבטיחות של העובדים שלכם בגובה וזהו מרכיב המודעות, מרכיב שאותו תוכלו להציף ולהבליט באמצעות הדרכות עבודה בגובה ובאמצעות שילוט בשטח.

 

המודעות לסיכון בעבודה בגובה

אחד המשתנים החשובים ביותר בבחינת רמת הסיכון בהם מצויים עובדים בגובה, הוא המשתנה של רמת המודעות לסיכון. ככל שהעובד מודע יותר לסיכון בו הוא נתון, כך הוא יקפיד יותר על נושא הבטיחות בכל היבט אפשרי. למעשה, הצרות מתחילות כאשר העובדים כבר מתרגלים לעבודתם בגובה רב ונוטים לשכוח ולהתעלם מהסיכון שבתוכו הם עובדים. בהתאם לכך, לצד השאיפה שלכם להבטיח זמינות של כל עזרי הבטיחות הנדרשים לעובדים ולהבטיח את בטיחות המתקנים בהם הם עושים שימוש, חשוב מאוד שתעשו את מה שצריך לעשות על מנת לשמור על רמת מודעות גבוהה לסיכון בקרב העובדים שלכם ועל כך נדבר כעת.

 

הדרכות עבודה בגובה ככלי ליצירת והגברת מודעות

בכדי להגביר את המודעות לסיכון עליכם לנקוט בשני מהלכים שונים אך קשורים זה בזה. הראשון שבהם הוא שילוט בטיחות בכל שטחי אתר העבודה. זה אומר שאתם רוצים להכין המון שלטי זהירות, שלטים שמפרטים את כללי הבטיחות, שלטי אזהרה וכדומה, ולפזר אותם בכל הנקודות הקריטיות באזור העבודה. נוכחות של שלט כזה יכולה לעיתים להכריע את חייו של העובד בגובה. המהלך השני שאתם רוצים לבצע הוא עריכת הדרכות עבודה בגובה לעובדים שלכם. הדרכות אלה מספקות לכם את הדרך הטובה והבטוחה יותר ליצירת מודעות לסיכון ולשמירה על רמה גבוהה של מודעות זו בקרב העובדים שלכם ולאורך זמן. בהיבט זה, יהיה עליכם להקפיד על עריכת הדרכות אלה בצורה שוטפת ותדירה ולהבטיח שההדרכות מסופקות על ידי מדריך מקצועי ומורשה שעבר הכשרה להעברת הדרכות עבודה בגובה ואף קיבל רישיון ייעודי לשם כך.

 

הערך הישיר והערך העקיף של הדרכות עבודה בגובה

במסגרת הדרכות עבודה בגובה ייהנו העובדים שלכם ממידע קונקרטי ורב ערך שיסייע להם להתמודד עם הסיכונים שילוו אותם בגובה. הם ילמדו על עזרי הבטיחות העומדים לרשותם ועל אופן השימוש בהם, על טכניקות לשמירה על בטיחות ועל האופן בו יש לבצע עבודות שונות בצורה בטוחה. זהו הערך הישיר המתקבל מהדרכות אלה ולצדו ישנו גם הערך העקיף, קרי הערך של הגברת המודעות לסיכון. אולי בשונה ממקרים אחרים, במקרה הזה, הערך העקיף יכול להיות אף חשוב יותר מזה הישיר.

בשיתוף עידן בגובה https://govaguide.co.il/

bottom of page