top of page

בטיחות בעבודה לקבלנים רשומים

השנה (2019) נפל דבר. לאחר שקצה נפשו של רשם הקבלנים ממספר הנפגעים הגבוה בענף, הוחלט להחמיר בעונשם של המזלזלים. קבלנים, אשר באתריהם נרשמו תאונות או הפרות, ישלמו ביוקר. הוחלט להנהיג סנקציה שלא יושמה מזה זמן. שלילית רישיון. לצעד זה יש איתות ברור, הן לקבלנים עצמם והן לציבור הרחב. קודם כל, מובהר לציבור כי קבלנים רשומים הם בעצם תו של איכות ומקצועיות. מבחינת הקבלנים עצמם, הללו צפויים לשים יותר דגש על כל עקרונות הבטיחות בעבודה. כי מי שלא עובד בטוח, לא יעבוד בכלל.

קבלנים רשומים, כך אפשר להעלות את הבטיחות באופן סדיר

עבור קבלנים רשומים, יש כמה צעדים שיכולים לעזור להעלאת הבטיחות, בכל יום ובכל פרויקט. קודם כל, זו אחריות, לוודא כי כל עובד ועובד באתר יודע את תפקידו ומוכשר לכך. עדיף להעסיק עובדים מנוסים אך זה לא מספיק. חשוב לדאוג להכשרות בטיחות ורענונים בנושא בטיחות, לעיתים קרובות. באחריות מנהל העבודה בשטח או הקבלן לספק לעובדים את כל ציוד הבטיחות הדרוש. אלה למשל כפפות, ציוד הגנה על האוזניים, קסדות בטיחות וציוד מגן לרתכים, רתמות לעובדים בגובה וכן הלאה.

הדרכות מיוחדות חיוניות מאוד לבעלי תפקידים כגון מנופאים או עגורנים. כמו כן, ללא ספק חשובה הדוגמא האישית. קבלן שמגיע לאתר צריך בעצמו להקפיד על תקנות הבטיחות. אגב, לאחרונה דווח עם הסכם שאפשר לקבלן לקנוס עובדים שעוברים עבירות בטיחות חמורות. זהו כמובן לא צעד שצריך להיות מיושם באופן רחב היקף, אבל במקומות הרצויים והמתאימים, זה מאפשר בסופו של דבר להציל חיים.

היערכות מוגברת להגברת הפיקוח

בכנס רחב היקף שנערך לפני זמן מה, בו השתתפו רבים מחבי התאחדות הקבלנים, עלו דברים שתומכים בהגברת צעדי הפיקוח. בכנס, הועלו נתונים שסיפרו על כך שאחת מתוך שלוש תאונות בעבודה מתרחשת באתרים שם עובדים קבלנים לא רשומים. על הקבלנים הרשומים לתת יד למאמצים לשקם את התדמית של הענף ולקדם צעדי בטיחות אינטנסיביים.

לדוגמא, הקפדה על שימוש בכל אביזרי הבטיחות וציוד מגן. לא יתכן כי עובדים לא רתומים, יבצעו פעולות שונות בגובה רב, כאשר כל רגע קיים סיכון של נפילה. רק השנה היו לא מעט מקרים שכאלה. מודעות והקפדה על רתמות, קסדות בטיחות וציוד מגן מצליחים להביא למינימום את מספר הנפגעים. וגם אם קורית תאונה, הרי שהפגיעה תהיה בדרך כלל קלה יותר ולא אנושה. גם לציבור הרחב יש אחריות בנושא. כל מי שמעדיף לשכור את שירותיו של קבלן שיפוצים רשום על פני קבלן לא רשום, למעשה מעודד עבודה על פי תקנות הבטיחות. קבלנים לא רשומים, שרוצים להוריד עלויות, נוטים לזלזל בהוראת הבטיחות. התוצאה – לא רק עבודה פחות איכותית אלא גם מספר נפגעים רחב.

מילת סיכום לציבור – אל תתנו יד לזלזול בבטיחות. בחרו רק קבלנים רשומים וכאלה שמקפידים על עבודה בטוחה!

bottom of page